Betony na stabilizacje i podbudowy

Stabilizacje i podbudowy

beton_stabilizacjaProdukt, który po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Stosowany również przy budowie placów postojowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz do wyrównywania podłoża gruntowego, na którym ma stanąć konstrukcja.

Produkt dostarczany jest na budowę wywrotką i bezpośrednio z niej odbywa się rozładunek.

czas od momentu kontaktu cementu z wodą do momentu ułożenia w podbudowie nie powinien przekraczać 1 h.

zagęszczenie warstwy materiału należy wykonać sprzętem mechanicznym (płyty wibracyjne, walce wibracyjne, walce statyczne) nie później niŜ przed zakończeniem procesu wiązania cementu.