Kamień murowy – bonia

Kamień murowy nieregularny…

Nieregularna bryła o powierzchniach w przybliżeniu płaskich, bryła nie posiada kątów prostych, dopuszczalna jest rozbieżność w wymiarach liniowych i grubości. Zastosowanie: fundamenty budowli, mury oporowe, regulacje rzek.

Kamień murowy zwykły…

Bryła o powierzchniach wspornych w przybliżeniu płaskich i równoległych, powierzchnia licowa powinna tworzyć z powierzchniami wspornymi przybliżony kąt prosty. Zastosowanie: fundamenty, podmurówki budowli, mury i słupy ogrodzeniowe, mury oporowe.

Kamień murowy specjalny…

Bryła o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, powierzchnia licowa w przybliżeniu prostokątna i płaska, powierzchnie wsporne w przybliżeniu płaskie i prostopadłe do powierzchni licowej. Zastosowanie: ogrodzenia, podmurówki budynków, słupki ogrodzeniowe, elementy architektury ogrodowej.

Bonia…

Powierzchnia odbita na minimum 2cm surowo łupana, wypukła. Powierzchnie boczne, górne i dolne wykonywane w fakturze ciętej. Powierzchnia tylna cięta lub surowo łupana.

Krawędzie ograniczające powierzchnię widoczną powinny tworzyć kąt prosty z dopuszczalną odchyłką. Kąt pomiędzy powierzchniami bocznymi, górną i dolną (oraz tylną w wersji ciętej) powinny być proste z dopuszczalną odchyłką ±10mm/m dla powierzchni niewidocznych – ±2mm/m dla wysokości.
Zastosowanie: okładziny elewacyjne, cokoły, naroża ścian, obramowanie otworów, filarów.

Dopuszczalne wyszczerbienie krawędzi i nierówności powierzchni kamienia murowego
Kamień murowy nieregularny Kamień murowy zwykły Kamień murowy specjalny
nie podlega sprawdzeniu od ±1cm do ±4cm od ±1cm do ±4cm

 

Dopuszczalne wymiary kamienia murowego i boni
K. m. nieregularny K. m. zwykły K. m. specjalny Bonia
długość nie obowiązuje 30 ÷ 50 cm 40 cm 20 ÷ 50 cm
szerokość nie obowiązuje 20 ÷ 30 cm 40 cm 3 ÷ 20 cm
wysokość nie obowiązuje 10 ÷ 20 cm 40 cm 10 ÷ 35 cm

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów
K. m. nieregularny K. m. zwykły K. m. specjalny Bonia
długość nie obowiązuje nie obowiązuje ±2 cm
szerokość nie obowiązuje ±4 cm< ±3 cm
wysokość nie obowiązuje ±4 cm< ±3 cm ±2 cm
wyszczer. nie obowiązuje ±1 cm ÷ ±4 cm ±1 cm ÷ ±2 cm

 

Na życzenie klienta organizujemy transport materiału