Betony hydrotechniczne

Betony hydrotechniczne stosowane w budownictwie hydrotechnicznym, betony te wyróżniają się wodoszczelnością i/lub mrozoodpornością i/lub obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.

hydrotechnicalNazwa betonu wskazuje, że jest on przeznaczony do budowli hydrotechnicznych tj. takich, które co najmniej jedną powierzchnią- choćby w części- poddane są stałemu działaniu wody.

Tak zróżnicowane obciążenia jakim poddany jest beton wymagają stosowania składników o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć stosując odpowiedni rodzaj cementu oraz wysokiej jakości kruszywa. Pomocne w wykonaniu betonu odpowiedniej jakości są także dodatki mineralne i domieszki chemiczne.

W obiektach hydrotechnicznych zazwyczaj jest stosowany beton klasy wytrzymałościowej od B25 do B40.

Pożądany stopień wodoszczelności wynosi od W6 do W12.

Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych projektowych stopień mrozoodporności zawiera się w przedziale od F100 do F200.