Producent betonu

 

Firma BET-GRAN Strzegom specjalizuje się w produkcji betonu towarowego oraz mieszanek betonowych w szerokim zakresie klas betonu wykonywanych z komponentów ogólnie dostępnych.

Beton oferowany przez firmę jest produkowany ze składników najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty i atesty. Trwałość i niezawodność produktu – nadzorowanego na każdym etapie produkcji gwarantują, że efekty jego zastosowania cechować będzie nie tylko wytrzymałość, ale także funkcjonalność. Istotne jest więc, by wybór dostawcy betonu był wyborem świadomym, decyzja ta może okazać się „fundamentem” satysfakcji dla klienta.

Technologie betonowe należą do jednych z najprężniej rozwijających się gałęzi budownictwa. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają uzyskanie produktu o różnej grubości, odcieniu czy fakturze. Wielokolorowe betony dekoracyjne, nowoczesne betony samozagęszczalne, architektoniczne czy innowacyjne betonowe wylewki podłogowe to tylko nieliczne przykłady jego zastosowania.

Rodzaje betonu ( ze względu na ciężar objętościowy )

  • beton ciężki – wykonywany z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np.barytowych, stalowych, manganowych), stosowany jako osłona biologiczna dla osłabienia promieniowania jonizującego;
  • beton zwykły – wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, z zastosowaniem kruszyw porowatych (np.keramzyt) – do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych;
  • beton lekki – wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betonów komórkowych. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych.

Oznaczenia klas betonu

Beton posiada swoje oznakowanie, obecnie, według oficjalnie przyjętych norm europejskich, oznaczamy rodzaj betonu przez literę „C” oraz dodatkowo dwoma liczbami, np. C40/50

Trzeba też wspomnieć, że wcześniejsze nazewnictwo przyjmowało oznakowanie literą „B” i jedną liczbą, np. B20. Obecnie nie jest już ono używane.

Powyżej opisany symbol dotyczy betonu ciężkiego i zwykłego. Beton lekki jest oznaczony przez „LC” i podobnie, dodatkowo przez dwie liczby obok. Liczby te odnoszą się do wytrzymałości na ściskanie betonu.

Przy oznaczeniu Cxx/yy litera C reprezentuje beton ciężki i zwykły, zaś:

  • xx to wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach,
  • yy to wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach.

Stacja recyklingu resztek betonu

recykling_betonuIdeą firmy BET-GRAN jest zastosowanie urządzeń, które chronią środowisko naturalne.
Jednym z przejawów tej tendencji jest wprowadzenie urządzeń przeznaczonych do recyklingu resztek betonu.

Podstawowym zadaniem recyklingu jest wykorzystanie odpadów z produkcji masy betonowej ( w tym popłuczyn powstałych w wyniku czyszczenia betonomieszarek, mieszarek, pomp oraz taczek, łopat itp. )
Wytwórnia betonu dzięki urządzeniom do recyklingu odzyskują do powtórnej produkcji wodę, piasek, żwir z resztek betonu i ponownie wykorzystują mleczko cementowe jako wodę recyklingową do produkcji betonu.

Firma wykorzystuje jednostanowiskową stację recyklingu resztek betonu z separatorem ślimakowym o symbolu SS-1V/5L/1S, o wydajności 10 m3. Sercem urządzenia jest separator, w którym ruchem obrotowym obraca się spirala ślimaka wykonana ze stali o wysokiej odporności na ścieranie, powodując oddzielanie się, dzięki wodzie popłuczynowej, cementu od ziaren kruszywa.