Kruszywa granitowe

Kruszywa granitowe które Państwu oferujemy – jednym słowem należą do najpotrzebniejszych gałęzi gospodarki, stosowanym przede wszystkim do budowy dróg

Kruszywa granitowe naturalne są pochodzenia mineralnego, uzyskujemy je poprzez mechaniczne rozdrobnienie skał litych wydobytych z wyrobiska granitu „GRANICZNA II”. Są one uszlachetniane w wyniku przesiewania. Zastosowanie kruszyw granitowych to podstawa dobrej podbudowy pod każdą nawierzchnię jest to gwarancją wieloletniego użytkowania, bez konieczności napraw czy wręcz wymiany.

Kruszywa przeznaczone do budowy dróg, stabilizacji mechanicznej i produkcji związanych i niezwiązanych hydraulicznie mieszanek drogowych itp.

Obecnie firma posiada w swojej ofercie :
  • mieszankę granitową 0 – 31,5 mm spełniającą normę PN-S-06102:1997 jako kruszywo łamane na podbudowę pomocniczą
  • tłuczeń granitowy 31,5 – 63 mm spełniający normę
  • nadziarno 50 – 80 mm

Ze względu na uziarnienie kruszywa dzieli się na:

  • drobne – o wymiarach ziaren D mniejszych lub równych 4 mm;
  • grube – o wymiarach ziaren D co najmniej 4 mm oraz d co najmniej 2 mm;
  • wypełniacze – kruszywo, którego większość przechodzi przez sito 0,063 mm;
  • kruszywa naturalne (mieszanka) – pochodzenia lodowcowego lub rzecznego o uziarnieniu 0–8 mm;
  • kruszywa o uziarnieniu ciągłym – kruszywa będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych o uziarnieniu od 0–63 mm.