Beton samozagęszczalny

Beton-samozageszczalnyBeton samozagęszczalny jest innowacyjnym produktem, który nie wymaga wibrowania podczas układania mieszanki w szalunku.
Ma duża zdolność rozpływu pod własnym ciężarem, dokładnie wypełnia formę i osiąga pełne zagęszczenie nawet w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu.

Betonem samozagęszczalnym definiuje się beton, którego skład dobierany jest przede wszystkim ze względu na specyficzne właściwości mieszanki, zapewniające jej zdolność do szczelnego wypełnienia formy, otulenia zbrojenia oraz zagęszczenia się pod ciężarem własnym bez potrzeby zagęszczania mechanicznego.

W skład betonu samozagęszczalnego wchodzi zwykle więcej składników niż w przypadku betonów tradycyjnych.

W skład betonu samozagęszczalnego wchodzi aż dziesięć składników: trzy grupy frakcji kruszywa, cement, dodatki mineralne, woda oraz domieszki chemiczne: superplastyfikator, środek napowietrzający i dodatek zwiększający lepkość.

 

Algorytm projektowania betonu samozagęszczalnego

Algorytm projektowania betonu samozagęszczalnego

 
Samozagęszczalne mieszanki betonowe ( anglojęzyczny skrót SCC – Self Compacting Concrete ) stosowane są na świecie od ponad trzydziestu lat. W Polsce zaczęto ich używać w 2000 r. Często nazywane „wyrobami ekskluzywnymi” wymagają zachowania odmiennej od mieszanek konwencjonalnych technologii i stosowania surowych reżimów jakościowych.